Fiziki və hüquqi şəxslərə aşağıdakı mühasibatlıq xidmətləri göstərilir:
— İlkin sənədlərin hazırlanması
— Mühasibat əməliyyatların ucotunun aparılması
— Maliyyə hesabatlarının hazırlanması
— Bütün növ Vergi bəyannamələrinn BTP
proqramında tərtibi və internet vasitəsilə göndərilməsi,
aylıq, rüblük və illik
— DSMF-yə Vahid rüblük hesabatların hazırlanması və göndərilməsi
— Statistika hesabatlarının hazırlanması və göndərilməsi
— Bank sənədlərinin, ödəniş tapşırıqlarının hazırlanması
— Elektron Qaimə fakturaların hazırlanması
— Elektron vergi hesab fakturaların, Hesab fakturaların, Elektron Qaimələrin tərtibi
— Əmək haqqları üzrə ştat cədvəllərinin hazırlanması
— Əmək haqqlarının hazırlanması, xəstəlik vərəqəsinin, bütün növ məzuniyyətlərin hesablanması
— Kassa və Bank əməliyyatları (Kassa mədaxil və məxaric orderin yazılması, bank çıxarışların hazırlanması,ödəniş tapşırığın yazılması)
— Ciddi hesabat blankların yazılması
— ƏDV ilə hesablaşmalar
— Bütün növ Satınalmalar (Tender, Təkliflər sorğusu, Kotirovka və Müqavilələrin) sənədlərinin hazırlanması
— İstehsalatda uçotun təşkili, anbar uçotunun qurulması, mal-material dəyərlilərinin inventarizasiyasını aparmaq
— Debitor və Kreditorlarla hesablaşmalar
— Onlayn kargüzarlıq bölməsi ilə bağlı bütün işlər
— Asan imzayla bağlı müvafiq işlərin görülməsi
— Rəsmi sənədlərin hazırlanması
— İnsan resurslarının idarə edilməsi
— Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası
— Təlim təşkil olunması, kadr hazırlığının təşkil olunması, audit işinin və maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
— Əmək müqavilələrinin bağlanması, xitam verilməsi, dəyişikliklərin aparılması.
— Əmək müqavilələrinin hazırlanması
— Əmək kitabçalarının açılması
— İşcinin işə qəbul sənədlərinin toplanması,əmrlərin hazırlanması
— İşçilərin ASAN imza ilə müqavilələrin sistemə işlənməsi
eləcə də digər kadr sənədlərinin hazırlanması
Göstərilən Xidmətə Görə Qiymət Dəyişir.

İş tapılmadı

Üstünə