BCG şirkəti mühasibat, maliyyə və idarəetmə kimi məsləhət xidmətləri göstərir. Biz yalnız biznesə xidmət etmirik, biz Sizin qoyduğunuz məsələləri istənilən nəticəyə çatdıraraq həll edirik. Biz gözlənilən çətinlikləri əmələ gəlməmişdən öncə qarşısını almağa öyrəşmişik

BCG şirkəti müştərilərə aşağıda kı xidmətləri göstərir
1. Mühasibat xidmətləri
2. Vergi müşayiəti
3. Əmək münasibətlərin tənzimlənməsi
4. Sahibkarlıqla bağlı hüquqi xidmətlər
5. Miqrasiya xidmətləri
6. Gömrük rəsmiləşdirilməsi

7. Mühasibat və vergi uçotu üzrə peşakar təlimlərin keçirilməsi

Компания BCG оказывает консалтинговые услуги бухгалтерского, финансового и управленческого обслуживания. Мы не просто обслуживаем бизнес, мы вникаем в суть Ваших задач и решаем их до получения конкретногорезультата. Мы привыкли предупреждать возможные трудности, а не дожидаться их возникновения

Компания BCG предлагает следующий спектр услуг:
1. Бухгалтерские услуги
2. Налоговое сопровождение
3. Кадровое делопроизводство
4. Юридические услуги относящиеся к бизнесу
5. Миграционные услуги
6. Таможенное оформление

7. Проведение профессиональных тренингов по бухгалтерскому и налоговому учету

İş tapılmadı

Üstünə